thi ảnh

Tổng hợp các cuộc thi ảnh do Nhóm Vietnam Street Photography tổ chức.


Giới thiệu

Vietnam Street Photography là một sân chơi dành cho những người quan tâm, yêu thích nhiếp ảnh đường phố, ảnh đời thường ở Việt Nam và trên toàn thế giới.