PoTD

Tập hợp những bức ảnh của ngày (Photo of the Day) của Nhóm Vietnam Street Photography, theo từng tháng.


Giới thiệu

Vietnam Street Photography là một sân chơi dành cho những người quan tâm, yêu thích nhiếp ảnh đường phố, ảnh đời thường ở Việt Nam và trên toàn thế giới.