phố xá mình yêu

Cuộc thi ảnh “Phố xá mình yêu” lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút được trên 1400 ảnh dự thi.