lễ hội truyền thống

Cuộc thi ảnh “Lễ hội truyền thống Việt Nam”, từ ngày 21/01 đến 14/02/2017.


Giới thiệu

Vietnam Street Photography là một sân chơi dành cho những người quan tâm, yêu thích nhiếp ảnh đường phố, ảnh đời thường ở Việt Nam và trên toàn thế giới.