ảnh trong tuần

Những hình ảnh ấn tượng nhất được tổng hợp hàng tuần trên Vietnam Street Photography.