Bức ảnh của ngày

Mời bạn tham gia Nhóm Vietnam Street Photography để những bức ảnh của mình có cơ hội trở thành Bức ảnh của ngày!

Giới thiệu

Vietnam Street Photography là một sân chơi dành cho những người quan tâm, yêu thích nhiếp ảnh đường phố, ảnh đời thường ở Việt Nam và trên toàn thế giới.