Ảnh bộ

Các bộ ảnh đã xuất bản trên website Vietnam Street Photography


Giới thiệu

Vietnam Street Photography là một sân chơi dành cho những người quan tâm, yêu thích nhiếp ảnh đường phố, ảnh đời thường ở Việt Nam và trên toàn thế giới.