Vietnam Street Photography

Vietnam Street Photography (VSP) là một sân chơi tự do cho những người quan tâm, yêu thích ảnh đường phố, ảnh đời thường ở Việt Nam.Các tác giả khác

Ami HàAnhcobraCộng tác viênCuong TranLựợmNguyễn Thanh DươngPhan Hữu LậpThắng Sói

Giới thiệu

Vietnam Street Photography là một sân chơi dành cho những người quan tâm, yêu thích nhiếp ảnh đường phố, ảnh đời thường ở Việt Nam và trên toàn thế giới.